Team leader Microsoft CRM Dynamics

  • Offres0
  • BUDGET 500.00€
  • moyenne des offres Tarif selon profil
  • Pays de mission Belgique
  • Durée 6 months
Réalisez votre mission en étant porté chez
Gagnez 5 824,42 net / mois En savoir plus

Publiée le 15 novembre 2020

Active

Description de la mission

De Vlaamse Waterweg nv zoekt een team (bestaande uit een projectleider/ analist en twee ontwikkelaars), gespecialiseerd in Microsoft CRM Dynamics 365, dat ingezet wordt om het e-loket (toelatingen en vergunningen) in Microsoft CRM Dynamics op te zetten en de bijhorende bouwstenen van de Vlaamse overheid te implementeren. De drie gevalideerde aanvragen (jaagpad, evenementen en watercaptatie), het bijhorend proces en de rapporteringen worden samen met de ICT-medewerkers geïmplementeerd. De bijhorende opleidingen en kennisoverdracht naar de ICT-werknemers van de Vlaamse Waterweg nv behoren ook tot deze opdracht.
De doelstelling van het e-loket is een digitale dienstverlening aanbieden aan onze klanten. Via het e-loket heeft de klant één plaats waar hij met zijn vragen aan De Vlaamse Waterweg nv terecht kan. De vragen van de klanten worden op een uniforme wijze binnen de organisatie verwerkt.

De doelstelling van het e-loket is een digitale dienstverlening aanbieden aan onze klanten. Via het e-loket heeft de klant één plaats waar hij met zijn vragen aan De Vlaamse Waterweg nv terecht kan. De vragen van de klanten worden op een uniforme wijze binnen de organisatie verwerkt.
Zie document in bijlage voor meer detail.

De Vlaamse Waterweg nv beheert in Vlaanderen de waterwegen en watergebonden gronden. Met als doel bij te dragen aan een betere mobiliteit in Vlaanderen door de binnenvaart te stimuleren en uit te breiden. Hiertoe exploiteren, onderhouden en investeren ze in deze waterwegen, ontwikkelen ze de omgeving in functie ervan en ondersteunen ze nieuwe ontwikkelingen. Tezelfdertijd beschermen wij de bevolking tegen wateroverlast door continu een goede waterafvoer te verzekeren en dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen. De zorg voor milieu en veiligheid, evenals ‘de mens’ in het algemeen dragen wij hierbij hoog in het vaandel. Ook bouwen wij aan de recreatieve functies van de waterwegen voor wandelaars, vissers, fietsers, watersporters en pleziervaarders. Al deze activiteiten doen wij met respect voor de vele functies van deze waterwegen.

Takenpakket van het team 
De opdracht bestaat uit het leveren van diensten, rekening houdende met de verzamelde vereisten en de gegevens uit de voorstudie, binnen de huidige en toekomstige IT-visie van de cel ICT, in het bijzonder:

Taken met betrekking tot projectleiding en -opvolging
1. Rapporteren aan de projectleider.
2. Voorbereiding van en de rapportering aan de stuurgroep. De stukken worden 5 kalenderdagen op voorhand aan de leden van de stuurgroep bezorgd.
3. Verzorgen van de verslaggeving van de vergaderingen van de verschillende ingevoerde projectgroepen (stuurgroep, projectgroep, …).
4. Op het einde van elke maand wordt een prestatiestaat opgeleverd en vermeld welke deliverables behaald werden en welke geplande deliverables niet behaald werden (met de bijhorende reden en mitigerende maatregel). 

Taken met betrekking tot de opdracht
1. Implementeren, configureren en testen van de front- en back-office in Microsoft CRM Dynamics 365 in de cloud van Microsoft aan de hand van de geprioriteerde behoeftenlijst en de resultaten uit de voorstudie rekening houdende met GDPR. Dit zowel voor een ontwikkel-, test- als productieomgeving.
2. Werkbare scenario’s voor ALM (Application Lifecycle Management) en DTAP/OTAP opzetten.
3. Het vertalen van de behoeften naar een werkbare en onderhoudsvriendelijke oplossing met zoveel mogelijk gebruik te maken van de standaardfunctionaliteiten voorzien in Microsoft CRM Dynamics 365.
4. Zorgen voor voldoende en kwaliteitsvolle documentatie en coaching zodanig dat de ICT-medewerkers van de Vlaamse Waterweg nv zelf in staat zijn om het aanmaken en onderhouden van bestaande standaard functionaliteiten van Microsoft CRM Dynamics 365 zoals:
a. Webformulieren op de portal (front-office).
b. Webpagina’s op de portal.
c. Workflows en/of processen op de back-office.
d. Rapporten op de back-office.
e. Toegangs- en beveiligingsbeheer.
f. Releaseproces.
5. Specifiek ontwikkelde functionaliteiten (zoals de bouwstenen van de Vlaamse overheid, koppelingen met interne en externe systemen, …) moeten voldoen aan de huidige standaarden (inclusief buffering), zijn performant en moeten onderhoudbaar zijn voor eender welke partij met behulp van gedetailleerde documentatie (digitaal) en de bijhorende broncode (met versiebeheer).
6. Support en advies bieden binnen de scope van de dienstverlening.

– Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond, of gelijkwaardig door ervaring;
– Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken. 
– Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen en van deze van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode)
– Minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied.
– Sterk communicatie- en analysegericht.
– Sterk abstractievermogen
– Kunnen denken en werken vanuit de business op strategisch niveau
– Door een gedegen analyse en financiële onderbouwing, de technologische oplossingen kunnen bepalen voor de business-uitdagingen waarmee de klant wordt geconfronteerd..
– Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2. 
– Kennis MS Office Pakketten
– Kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen)
– Grondige Kennis van Business Engineering; kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technology kennis  
– Klanten kunnen adviseren en begeleiden bij strategie-, organisatie- en IT-vraagstukken 
– Visie op de (technologische)ontwikkelingen binnen hun vakgebied kunnen geven aan klanten, goed kunnen omgaan met een vastgesteld business target

Compétences Techniques Requises

Expert CRM

Catégorie

chef de projet, CRM

À propos du Donneur d'ordres

stéphane g
60 mission publiées 8 deals gagnés

Les consultants qui correspondent à votre demande

POZZA Flornc

annéés d'expérience

BEYLI Nick

annéés d'expérience

SABBANI Tstru

annéés d'expérience

DARANGET Logicil

annéés d'expérience

H Brnard

annéés d'expérience

MISSERI Tstur

annéés d'expérience
OFFRES DU FREELANCER (0)

Il n'y a pas d'offres.