API Test Architect/Engineer/Coach

  • Offres0
  • BUDGET 450.00€
  • moyenne des offres Tarif selon profil
  • Pays de mission Belgique
  • Durée 6 months
Réalisez votre mission en étant porté chez
Gagnez 5 336,02 net / mois En savoir plus

Publiée le 15 novembre 2020

Active

Description de la mission

De Lijn heeft een tweetal jaar geleden het agile werken ingevoerd. Kleine multidisciplinaire agile teams (ontwikkelaars, tester, analist en UX designer) bouwen incrementeel nieuwe features voor de reizigers en B2B klanten van De Lijn. Er wordt gewerkt volgens de Scrum principes. Functionele testen gebeuren voornamelijk manueel. Sommige ontwikkelaars automatiseren reeds hun unit/integratietesten.

Een belangrijke enabler hiervoor is het werken met APIs. Daartoe heeft De Lijn onlangs een API Competence Center opgestart. Om het testen binnen de feature teams die met APIs werken naar een hoger niveau te brengen, wordt ingezet op API testing, continuous integration en testautomatisatie op API niveau. De agile teams ondervinden zelf de noodzaak aan een structurele aanpak rond het testen van API’s. Deze expertise is beperkt aanwezig binnen de organisatie.

De Lijn zoekt daarom een API Test Architect/Engineer/Coach die de agile teams kan bijstaan om API testing en test automatisatie structureel te introduceren en naar een hoger niveau te tillen. Hij/zij werkt vanuit het API CC nauw samen met en in de agile teams om API test framework(s) te kiezen en deze praktisch te implementeren, geautomatiseerde testscripts te bouwen en de ontwikkelaars en testers te begeleiden in API testautomatisatie. Verder faciliteert hij/zij kennisdeling van best practices, frameworks en tools tussen de verschillende teams. De ultieme lange-termijndoelstelling van De Lijn is om te evolueren naar Test Driven Development (TDD).

De API Test Architect/Engineer/Coach zal een pioniersrol spelen bij de adoptie van API testing en API testautomatisatie in de agile teams. Door zijn expertise vervult hij de rol van ambassadeur en weet door onderling overleg met de verschillende teams werkende en aanvaarde testautomatisatie oplossingen neer te zetten. Hij adviseert de agile teams over welke stappen best genomen worden (naar mensen, tools en organisatie toe) om de doelstelling te bereiken, ttz API testing en API testautomatisatie naar een hoger niveau te brengen. Hierbij verliest hij het grotere plaatje (herbruikbaarheid, uniformiteit, kennisopbouw) niet uit het oog.

Zijn/haar verantwoordelijkheden omvatten o.m.:
– uitwerken van een aanpak voor API Testing (methodiek, tooling)
– uitwerken API Test Automation (methodiek, tooling, relatie met CI/CD en uitwerken hiervan)
– ondersteuning en coaching van agile teams ivm aanpak API testing (parttime)
– lead by example: testen van APIs die binnen het API Competence Center worden ontwikkeld volgens de zelf bepaalde methodiek en tooling (principe « drink your own champagne »)

TECHNISCHE EXPERTISE:
• Ervaring in het opzetten van API test automation frameworks
• Ervaring met de verschillende aspecten van API testen (technisch, functioneel, load/performantie, security,…)
• Development achtergrond
• Ervaring met testen en testautomatisatie van REST API’s (bv met ReadyAPI, SoapUI, Postman,…)
• Praktische werkervaring met CI tools zoals Jenkins, CircleCI
• Ervaring met Bitbucket, Git, Jira, Confluence
• Java kennis is een plus


PERSOONLIJKHEID:
• Gedreven door kwaliteit, testing en testautomatisatie
• Kunnen luisteren naar de noden en pijnpunten van de teams, en hierop passend inspelen
• Pros en cons van oplossingen kunnen afwegen
• Ervaring als coach van QA engineers en ontwikkelaars
• Ondernemersmentaliteit
• Communicatief en proactief
• Een idee/concept kunnen “verkopen”
• In staat om nieuwe zaken snel op te pikken
• Flexibel en pragmatische ingesteldheid
• Oog voor detail
• Gebeten door ICT en technologische trends
• Goede kennis van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)

Compétences Techniques Requises

Développeurs RESTIngénieur testJenkins

Catégorie

Test manager

À propos du Donneur d'ordres

stéphane g
60 mission publiées 8 deals gagnés

Les consultants qui correspondent à votre demande

ZAIM Jawad

Ingénieur Java J2EE Devops certifié Scrum master
460.00€/j
4 annéés d'expérience

Saad GUELZIM

Chef de projet technique / lead Dev Drupal
580.00€/j
9 annéés d'expérience

Sonko Amadou

Développeur Backend Java
500.00€/j
6 annéés d'expérience

LOUCHARD XAVIER

QA/QC / INSPECTION & INTEGRITY ENGINEER
650.00€/j
16 annéés d'expérience

Manil Ouamerali

Architecte API Management
800.00€/j
04 annéés d'expérience

LAV Thierry

Software Craftsmanship Java Back-End
600.00€/j
8 annéés d'expérience
OFFRES DU FREELANCER (0)

Il n'y a pas d'offres.